TKANI PROIZVODI

Tkani proizvodi

Etno JASTUČNICA - 30x30cm (ručno tkana vuna)
Etno JASTUČNICA - 30x30cm (ručno tkana vuna) ETNO JASTUČNICE i JASTUCI
Ovakve naše jastučnice za sada jedino možete da potražite u prodavnici u...
 2.990,00 RSD
Etno JASTUK - 30x30cm (ručno tkana vuna)
Etno JASTUK - 30x30cm (ručno tkana vuna) ETNO JASTUČNICE i JASTUCI
Ovakve naše jastuke za sada jedino možete da potražite u prodavnici u...
 3.900,00 RSD
Etno JASTUČNICA - 40x40cm (ručno tkana vuna)
Etno JASTUČNICA - 40x40cm (ručno tkana vuna) ETNO JASTUČNICE i JASTUCI
Ovakve naše jastučnice za sada jedino možete da potražite u prodavnici u...
 3.900,00 RSD
Etno JASTUK - 40x40cm (ručno tkana vuna)
Etno JASTUK - 40x40cm (ručno tkana vuna) ETNO JASTUČNICE i JASTUCI
Ovakve naše jastuke za sada jedino možete da potražite u prodavnici u...
 5.200,00 RSD
Etno JASTUČNICA - 40x80cm (ručno tkana vuna)
Etno JASTUČNICA - 40x80cm (ručno tkana vuna) ETNO JASTUČNICE i JASTUCI
Ovakve naše jastučnice za sada jedino možete da potražite u prodavnici u...
 6.500,00 RSD
Etno JASTUK - 80x40cm (ručno tkana vuna)
Etno JASTUK - 80x40cm (ručno tkana vuna) ETNO JASTUČNICE i JASTUCI
Ovakve naše jastuke za sada jedino možete da potražite u prodavnici u...
 8.500,00 RSD