Gusle - Skin & Wooden nails

Klinovi za gusle - drveni - za zatezanje kože
Klinovi za gusle - drveni - za zatezanje kože Gusle - Skin & Wooden nails
Ovi drveni klinovi su široki na vrhu. U zavisnosti od potrebe, zašiljite...
RSD1,250
Koža za gusle - jareća - pripremljena za natapanje i postavljanje na gusle
Koža za gusle - jareća - pripremljena za natapanje i postavljanje na gusle Gusle - Skin & Wooden nails
U pakovanju dobijate jednu jareću kožu pripremljenu za natapanje i...
RSD3,600
GUSLE SET - kompletan (svi dodaci, sve potrebno da osposobite jedne gusle)
GUSLE SET - kompletan (svi dodaci, sve potrebno da osposobite jedne gusle) Gusle - Skin & Wooden nails
Ovaj "GUSLE SET - kompletan" je, kao i mnogi naši proizvodi, jedinstven na...
RSD8,500