VIDEO LECTURES - Frula playing

Video lekcije - Naučite da svirate frulu (za praćenje ovih video lekcija znanje nota nije potrebno). 

Izuzetno kvalitetno i podrobno objašnjeno kako se svira neka pesma ili neko kolo.

Najkvalitetniji materijal takve vrste na svetu.

Naučite da svirate "KOSAČKO KOLO" - VIDEO LEKCIJA za frulu
Naučite da svirate "KOSAČKO KOLO" - VIDEO LEKCIJA za frulu VIDEO LECTURES - Frula playing
Nije potrebno poznavanje nota. U ovoj pesmi, predavač koristi frulu D...
RSD600
Naučite da svirate "LEPE LI SU NANO GRUŽANKE DEVOJKE" - VIDEO LEKCIJA za frulu
Naučite da svirate "LEPE LI SU NANO GRUŽANKE DEVOJKE" - VIDEO LEKCIJA za frulu VIDEO LECTURES - Frula playing
Nije potrebno poznavanje nota. U ovoj pesmi, predavač koristi frulu C...
RSD600
Naučite da svirate "OBRAŠE SE VINOGRADI" - VIDEO LEKCIJA za frulu
Naučite da svirate "OBRAŠE SE VINOGRADI" - VIDEO LEKCIJA za frulu VIDEO LECTURES - Frula playing
Nije potrebno poznavanje nota. U ovoj pesmi, predavač koristi frulu C...
RSD600
Naučite da svirate "ŽUBOR VODA ŽUBORILA" - VIDEO LEKCIJA za frulu
Naučite da svirate "ŽUBOR VODA ŽUBORILA" - VIDEO LEKCIJA za frulu VIDEO LECTURES - Frula playing
Nije potrebno poznavanje nota. U ovoj pesmi, predavač koristi frulu D...
RSD600
View results 25 to 28 from 28