Dvojnice - Bas frule

BAS FRULA - ETNO - štimovana - D tonalitet, 26cm - LEVI NIZ RUPA
BAS FRULA - ETNO - štimovana - D tonalitet, 26cm - LEVI NIZ RUPA Dvojnice - Bas frule
Ova bas frula je tradicionalne izrade. Ukrašena je plitkim dekorativnim...
10.800,00  RSD
BAS FRULA - Tonalitet F - 21,5cm - LEVI NIZ RUPA
BAS FRULA - Tonalitet F - 21,5cm - LEVI NIZ RUPA Dvojnice - Bas frule
Ova bas frula je tradicionalne izrade. Zbog zaštite piska i zbog još lepše...
10.800,00  RSD
BAS FRULA - Tonalitet F - 22,3cm - DESNI NIZ RUPA
BAS FRULA - Tonalitet F - 22,3cm - DESNI NIZ RUPA Dvojnice - Bas frule
Ova bas frula je tradicionalne izrade. Zbog zaštite piska i zbog još lepše...
10.800,00  RSD
BAS FRULA - ETNO - štimovana - C tonalitet, 30cm - LEVI NIZ RUPA
BAS FRULA - ETNO - štimovana - C tonalitet, 30cm - LEVI NIZ RUPA Dvojnice - Bas frule
Ova bas frula je tradicionalne izrade. Ukrašena je plitkim dekorativnim...
12.000,00  RSD
BAS FRULA - Tonalitet E - 22,3cm - LEVI NIZ RUPA
BAS FRULA - Tonalitet E - 22,3cm - LEVI NIZ RUPA Dvojnice - Bas frule
Ova bas frula je tradicionalne izrade. Zbog zaštite piska i zbog još lepše...
12.000,00  RSD
BAS FRULA - Tonalitet D - 26,7 cm - LEVI NIZ RUPA
BAS FRULA - Tonalitet D - 26,7 cm - LEVI NIZ RUPA Dvojnice - Bas frule
Ova bas frula je tradicionalne izrade. Zbog zaštite piska i zbog još lepše...
13.200,00  RSD
BAS FRULA - Tonalitet D - 26,9 cm - DESNI NIZ RUPA
BAS FRULA - Tonalitet D - 26,9 cm - DESNI NIZ RUPA Dvojnice - Bas frule
Ova bas frula je tradicionalne izrade. Zbog zaštite piska i zbog još lepše...
13.200,00  RSD
BAS FRULA - Tonalitet E - 24 cm - LEVI NIZ RUPA
BAS FRULA - Tonalitet E - 24 cm - LEVI NIZ RUPA Dvojnice - Bas frule
Ova bas frula je tradicionalne izrade. Zbog zaštite piska i zbog još lepše...
13.800,00  RSD
BAS FRULA - Tonalitet C - 29,8 cm - DESNI NIZ RUPA
BAS FRULA - Tonalitet C - 29,8 cm - DESNI NIZ RUPA Dvojnice - Bas frule
Ova bas frula je tradicionalne izrade. Zbog zaštite piska i zbog još lepše...
15.000,00  RSD