Gusle - Stare u funkciji

GUSLE Starije Br.1 - u funkciji - LJUDSKA GLAVA
GUSLE Starije Br.1 - u funkciji - LJUDSKA GLAVA Gusle - Stare u funkciji
Ovo su prilično oštećene gusle, ili bolje rečeno, slomljene, zakucane...
9.000,00  RSD
GUSLE Starije Br.2 - u funkciji - GLAVA GRB SFRJ
GUSLE Starije Br.2 - u funkciji - GLAVA GRB SFRJ Gusle - Stare u funkciji
Ove gusle nisu u baš tako lošem stanju, ali ipak nije to to, što se tiče...
9.000,00  RSD
GUSLE Starije Br.12 - Motiv: NJEGOŠ - "Vladika Rade"
GUSLE Starije Br.12 - Motiv: NJEGOŠ - "Vladika Rade" Gusle - Stare u funkciji
Ove gusle, po našoj proceni, stare su oko 50 godina. Što se tiče starih...
24.000,00  RSD
GUSLE Starije Br.9 - "Orlov kljun" - GRB SRBIJE
GUSLE Starije Br.9 - "Orlov kljun" - GRB SRBIJE Gusle - Stare u funkciji
U svetu, instrumenti koji su skoro 100 godina stari, a da su pri tome u...
36.000,00  RSD