ikona

IKONA, nova - Arhangel Mihail - 40x30 cm (u boji i sa zlatnim detaljima)
IKONA, nova - Arhangel Mihail - 40x30 cm (u boji i sa zlatnim detaljima) IKONE
Ikona na drvetu. Kombinacija print grafike i uljanih boja. VAŽNO:...
 3.600,00 RSD
IKONA, nova - Sveti Jovan Krstitelj - 40x30 cm
IKONA, nova - Sveti Jovan Krstitelj - 40x30 cm IKONE
Materijal je drvo, duborez, sa završnim tretmanom voskom. VAŽNO:...
 12.000,00 RSD
IKONA, nova - Sveta Petka - 40x30 cm
IKONA, nova - Sveta Petka - 40x30 cm IKONE
Materijal je drvo, duborez, sa završnim tretmanom voskom. VAŽNO:...
 12.000,00 RSD
IKONA, nova - Sveta Petka - 40x30 cm (veći lik, kitnjastiji ram)
IKONA, nova - Sveta Petka - 40x30 cm (veći lik, kitnjastiji ram) IKONE
Materijal je drvo, duborez, sa završnim tretmanom lanenim uljem....
 12.000,00 RSD
IKONA, nova - Sveti Nikola - 40x30 cm
IKONA, nova - Sveti Nikola - 40x30 cm IKONE
Materijal je drvo, duborez, sa završnim tretmanom lanenim uljem....
 12.000,00 RSD
IKONA, nova - Arhangel Mihail - 40x30 cm
IKONA, nova - Arhangel Mihail - 40x30 cm IKONE
Materijal je drvo, duborez, sa završnim tretmanom lanenim uljem....
 12.000,00 RSD
IKONA, nova - Sveti Nikola - 40x30 cm - VIŠA KATEGORIJA - Model A
IKONA, nova - Sveti Nikola - 40x30 cm - VIŠA KATEGORIJA - Model A IKONE
Materijal je drvo, duborez, sa završnim tretmanom lazurom. VAŽNO:...
 18.000,00 RSD
IKONA, nova - Bogorodica sa Hristom - 52x36 cm
IKONA, nova - Bogorodica sa Hristom - 52x36 cm IKONE
Materijal je drvo, duborez, sa završnim tretmanom voskom. VAŽNO:...
 24.000,00 RSD
IKONA, nova - Sveti Georgije - 50x35 cm
IKONA, nova - Sveti Georgije - 50x35 cm IKONE
Materijal je drvo, duborez, sa završnim tretmanom voskom. VAŽNO:...
 24.000,00 RSD