tonalitet A

DVOJNICE - ETNO - štimovane - E tonalitet, 23cm
DVOJNICE - ETNO - štimovane - E tonalitet, 23cm Dvojnice - Štimovane
Ove dvojnice su tradicionalne izrade, izrađene su isključivo od drveta....
9.000,00  RSD
DVOJNICE - ETNO - štimovane - D tonalitet, 26cm
DVOJNICE - ETNO - štimovane - D tonalitet, 26cm Dvojnice - Štimovane
Ove dvojnice su tradicionalne izrade, izrađene su isključivo od drveta....
10.800,00  RSD
BAS FRULA - ETNO - štimovana - D tonalitet, 26cm - LEVI NIZ RUPA
BAS FRULA - ETNO - štimovana - D tonalitet, 26cm - LEVI NIZ RUPA Dvojnice - Bas frule
Ova bas frula je tradicionalne izrade. Ukrašena je plitkim dekorativnim...
10.800,00  RSD
DVOJNICE - ETNO - štimovane - C tonalitet, 29cm
DVOJNICE - ETNO - štimovane - C tonalitet, 29cm Dvojnice - Štimovane
Ove dvojnice su tradicionalne izrade, izrađene su isključivo od drveta....
12.000,00  RSD
BAS FRULA - ETNO - štimovana - C tonalitet, 30cm - LEVI NIZ RUPA
BAS FRULA - ETNO - štimovana - C tonalitet, 30cm - LEVI NIZ RUPA Dvojnice - Bas frule
Ova bas frula je tradicionalne izrade. Ukrašena je plitkim dekorativnim...
12.000,00  RSD
DVOJNICE - Tonalitet D - DESNE - 26,7cm
DVOJNICE - Tonalitet D - DESNE - 26,7cm Dvojnice - Štimovane
Ove dvojnice su tradicionalne izrade, ali im je zbog ojačanja piskova (a i...
18.000,00  RSD
DVOJNICE - Tonalitet Es - LEVE - 26,3cm
DVOJNICE - Tonalitet Es - LEVE - 26,3cm Dvojnice - Štimovane
Ove dvojnice su tradicionalne izrade, ali im je zbog ojačanja piskova (a i...
18.000,00  RSD
DVOJNICE - Tonalitet D - DESNE - 27 cm
DVOJNICE - Tonalitet D - DESNE - 27 cm Dvojnice - Štimovane
Ove dvojnice su tradicionalne izrade, ali im je zbog ojačanja piskova (a i...
18.000,00  RSD